home » blog » Belastingaangifte » Kinderopvang, erven en schenken in 2011

Kinderopvang, erven en schenken in 2011

Ouders gaan er komend jaar op achteruit: kinderopvang wordt een stuk duurder en de kinderbijslag wordt wederom bevroren. De vrijstellingen voor de erfbelasting en schenkingen worden wel aangepast. Hoe ziet 2010 eruit voor families?

Kinderopvang is de laatste jaren een steeds duurdere kostenpost geworden voor de overheid. In 2011 gaat daar rigoureus het mes in. Ouders zullen hierdoor meer moeten betalen voor de opvang van hun kind.

De fiscale vrijstellingen voor schenkingen en erfenissen worden wel licht verhoogd. Z24 zet de belangrijkste veranderingen op het gebied van erven, schenken en kinderopvang op een rij.

Kinderopvangtoeslag
Het is niet voor het eerst en vast ook niet voor het laatst: een forse bezuiniging op de kinderopvangtoeslag. Hierdoor gaan ouders straks netto meer betalen voor de opvang van hun kind bij een kinderdagverblijf of een geregistreerde gastouder

Hoeveel jij er straks op achteruit gaat, hangt af van je inkomen en het aantal kinderen dat je laat opvangen. Ouders van twee kinderen op een kinderdagverblijf betalen straks gemiddeld 26 procent van de totale opvangkosten. Nu is dat nog 21 procent. Meer informatie vind je op de website van de Belastingdienst.

Uurprijs
Wel gaat de maximale uurprijs waarover je een tegemoetkoming krijgt omhoog voor kinderopvang (van 6,25 euro naar 6,36 euro) en buitenschoolse opvang (van 5,82 euro naar 5,93 euro). De maximale uurprijs voor de gastouderopvang blijft vijf euro.

Gastouder
De teugels voor gastouderopvang worden verder aangehaald. Je hebt in 2011 alleen nog recht op kinderopvangtoeslag als zowel de gastouder als het gastouderbureau op 31 december van dit jaar geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang.

Hiertoe moeten zij voldoen aan allerlei kwaliteitseisen op het gebied van veiligheid, hygiëne en deskundigheid.

Staat jouw gastouder(bureau) niet op de lijst, dan loop jij het risico dat je de volledige toeslag over 2011 terug moet betalen.

Kinderbijslag
De kinderbijslag, een tegemoetkoming per kind, dat elk kwartaal wordt uitgekeerd, is sinds juli 2009 al bevroren. Daar komt dit jaar geen verandering in. Je ontvangt dus evenveel als in januari 2009.

Studiefinanciering
Ook de studiefinanciering wordt niet aangepast voor de inflatie. Verder vindt een wijziging plaats in de aanvullende beurs. Deze werd tot nu toe na de eerste twaalf maanden van de studie als gift verstrekt. Vanaf 1 januari wordt de aanvullende beurs al na de eerste vijf maanden studiefinanciering in het hoger onderwijs onder het prestatiebeursregime gebracht.

Kindgebonden budget
Het kindgebonden budget voor gezinnen met een lager inkomen gaat wel omhoog. Hoeveel je tegemoet kunt zien hangt af van je inkomen en het aantal kinderen. Je kunt deze tegemoetkoming aanvragen op deze website.

Schenken
Je mag aan je kind volgend jaar 5.030 euro belastingvrij schenken. Aan kinderen tussen 18 en 35 jaar mag eenmalig 24.144 euro worden geschonken. Nu is dat nog 24.000 euro.

De eenmalige vrijstelling mag worden verhoogd naar 50.300 euro als je kind het geld gebruikt om de aankoop of verbouwing een huis of heel dure studie van te bekostigen. Voor deze schenking moet wel een notariële akte worden opgemaakt.

Voor overige schenkingen, aan bijvoorbeeld een kleinkind, geldt een vrijstelling van 2.012 euro.

Erven
Ook de vrijstellingen voor de erfbelasting worden aangepast. Voor gehuwden, geregistreerde partners of samenwonende stellen bedraagt deze 603.600 euro. Kinderen en kleinkinderen zijn tot 19.114 euro vrijgesteld en ouders tot 45.270 euro. Voor overige erfgenamen, zoals vrienden, broers of zussen, zijn de eerste 2.012 euro belastingvrij.

bron


Kijkt u ook zo op tegen de jaarlijkse belastingaangifte? Belastingaangifteservice.nl maakt het voor u in orde.Zie ook:

Belastingaangifteservice.nl | 9 januari 2013Vragen? Bel gerust met ons callcenter op 088-1201400
Vragen? Bel gerust met ons callcenter op 088-1201400