In 2007 werden de gemeenten er via een Vlaamse omzendbrief op gewezen dat die belasting alleen aanvaardbaar is als het belastbaar voorwerp algemeen gedefinieerd is en dus niet alleen gsm-masten zouden worden geviseerd.De omzendbrief wijst ook op vonnissen waarin de belasting strijdig werd bevonden met een wet uit 1991 die een taks verbiedt op gebruiksrecht op openbaar domein. BORNEM/NIEL/SCHELLE/MECHELEN/LINT